Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

14/06/2015

Υπεύθυνος / Υπεύθυνη Τομέα Αλιείας

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Περιβαλλοντική οργάνωση στο πλαίσιο ανάπτυξης των σχετικών δραστηριοτήτων της, αναζητεί συνεργάτη πλήρους απασχόλησης ως Υπεύθυνο - Υπεύθυνη Τομέα Αλιείας, με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή θέσης

Συντονισμός και  υλοποίηση των δράσεων που σχετίζονται με θαλάσσια αλιεία και υδατοκαλλιέργειες σε επιστημονικό, πολιτικό και διαχειριστικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικού στόλου και ενός ευρωπαϊκού προγράμματος μείωσης απορρίψεων. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής αναφορικά με αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, καθώς και στις σχετικές δράσεις του διεθνούς δικτύου της.

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως 24 Ιουνίου 2015.

Απαραίτητα Προσόντα

 Απαραίτητα προσόντα

·       Πολυετής εμπειρία σε προγράμματα σχετικά με αλιεία, καθώς και σε συνεργασίες με αλιείς

·       Πολύ καλή γνώση της ελληνικής αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και των σχετικού εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και πολιτικών

·       Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό αντικείμενο

·       Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά

·       Ικανότητα συντονισμού ομάδας και δράσεων

·       Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ

·       Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων και εργασίας εκτός έδρας

Επιθυμητά προσόντα

·       Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με αλιεία

·       Δεύτερη ξένη γλώσσα

·       Γνώση του θεσμικού πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων της μεσογειακής αλιείας

·       Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων