Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

02/11/2023

Τμήμα Προμηθειών

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ | ΒΟΛΟΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Ζητείται Υπάλληλος για το τμήμα προμηθειών από Εταιρία τροφίμων, στην ΒΙΠΕ Βόλου.

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και διαχείριση στρατηγικών προμηθειών
 • Ανεύρεση κερδοφόρων προμηθευτών και έναρξη επιχειρηματικών συνεργασιών
 • Διαπραγμάτευση με προμηθευτές διασφαλίζοντας ευνοϊκούς όρους
 • Έγκριση παραγγελιών των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Οριστικοποίηση λεπτομερειών παραγγελιών και παραδόσεων
 • Έλεγχος υφιστάμενων συμβάσεων
 • Επαφή με ενδιαφερόμενα μέρη και διαπραγμάτευση συμβάσεων
 • Εντοπισμός και αναφορά βασικών λειτουργικών παραμέτρων για την μείωση των δαπανών και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας
 • Πρόβλεψη δυσμενών γεγονότων μέσω ανάλυσης δεδομένων και προετοιμασία στρατηγικών ελέγχου
 • Συγκέντρωση του ανεφοδιασμού των άλλων τμημάτων (Τεχνικού, Αναλωσίμων, Υπηρεσιών)
 • Εξασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ των τμημάτων στοχεύοντας στην ακρίβεια & επίτευξη των χρονοδιαγραμμάτων, στον έλεγχο παραγωγικότητας και κόστους
 • Εξασφάλιση της εφαρμογής των συστηματικών τρόπων εργασίας, σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, Logistics, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή παρεμφερούς αντικειμένου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε παρεμφερή θέση
 • Εμπειρία στη χρήση συστημάτων ERP
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας:
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Επαγγελματισμός και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και στρατηγικής σκέψης
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης

Παροχές

 • Ανταγωνιστικός μισθό
 • Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης