Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

04/08/2022

Στέλεχος Τμήματος Διαγωνισμών Δημοσίου

Γραμματειακή Υποστήριξη - Υπάλληλοι Γραφείου

Πόλη ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με εδραιωμένη θέση στην αγορά και σημαντική δυναμική ανάπτυξης, ενδιαφέρεται να προσλάβει γραμματειακό στέλεχος για το τμήμα διαγωνισμών και συμβάσεων, στο Γέρακα Αττικής

Απαραίτητα Προσόντα

Ο κατάλληλος υποψήφιος διαθέτει απαραίτητα:

 • Εμπειρία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
 • Γνώση πλαισίου δημοσίων συμβάσεων
 • Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού Η/Υ (MS-OFFICE)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Οργανωτική ικανότητα, δυνατότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα διαγωνισμών & συμβάσεων δημοσίου


Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία διαγωνισμών νοσοκομείων
 • Ευχέρεια χειρισμού προγραμμάτων CRM

Παροχές

 • Μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Ανταγωνιστικές απολαβές
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης