Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

06/10/2022

B2B Sales Representative Θεσσαλονίκη

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο του κρέατος, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

B2B Sales Representative (Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
• Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου
• Προγραμματισμός επισκέψεων σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
• Παρακολούθηση της αγοράς και ανάλυσης του ανταγωνισμού
• Διαπραγμάτευση προσφορών και διαχείριση συμφωνιών
• Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων συνεργασιών

Απαραίτητα Προσόντα


• Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε πωλήσεις στον κλάδο HORECA
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
• Πελατοκεντρική προσέγγιση και υπευθυνότητα
• Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα​​​​​​

Παροχές


• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό
• Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Ετήσιο bonus