Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

02/12/2022

IT Manager - Θεσσαλία

Πληροφορική - Προγραμματιστές

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η ICAP Executive Search & Selection είναι μέρος της ICAP People & Employment Solutions, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, ειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτατων και ανώτερων στελεχών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Για λογαριασμό Περιφερειακής Τράπεζας στη Θεσσαλία, αναζητούμε στέλεχος για την κάλυψη της θέσης:

IT Manager – Θεσσαλία (Ref. 6325/ITM/ESS/GR)

Σκοπός του στελέχους είναι η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανογραφικών συστημάτων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Τράπεζας καθώς και η ανάπτυξη του τμήματος στα πλαίσια του Digital Transformation. Το στέλεχος αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή.

Αρμοδιότητες:

 • Διερεύνηση, αξιολόγηση και προσδιορισμός των υπαρχουσών και νέων τεχνολογιών που απαιτούνται για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των μηχανογραφικών συστημάτων, εφαρμογών πληροφορικής και του λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Διαχείριση της εγκατάστασης του εκάστοτε νέου εξοπλισμού και των εφαρμογών πληροφορικής, της εκπαίδευσης των χρηστών στη χρήση του και της καλής λειτουργίας και συντήρησής του
 • Επιμέλεια των δοκιμαστικών εφαρμογών τους στο περιβάλλον ανάπτυξης και δοκιμών και εν συνεχεία παράδοσή τους στους χρήστες
 • Συνεργασία με το τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου για τη δημιουργία και τη συντήρηση των προϋποθέσεων ασφάλειας και ελέγχου των μηχανογραφικών συστημάτων, των μεθόδων και διαδικασιών λειτουργίας της Τράπεζας
 • Έλεγχος της χορήγησης των εξουσιοδοτήσεων πρόσβασης των χρηστών και την τήρηση των κανόνων ασφάλειας των μηχανογραφικών εγκαταστάσεων/εφαρμογών
 • Υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη και διασφάλιση της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών της Τράπεζας σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή
 • Έλεγχος της τήρηση των προτύπων ISO27001 και ISO22301
 • Επιμέλεια της σύνταξης και ενημέρωσης των εγχειριδίων μηχανογραφικών και μη διαδικασιών
 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αναγκών των Μονάδων της Διοίκησης και των Καταστημάτων της Τράπεζας σε ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό
 • Καθοδήγηση του προσωπικού της Μονάδας και τη μέριμνα για την κατάλληλη και διαρκή εκπαίδευσή του
 • Εκτέλεση κάθε άλλου κα0ήκοντος που του ανατί0εται από το Γενικό Διευθυντή

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ Πληροφορικής
 • 5+ χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση σε technical management, information analysis και σε θέματα hardware – software - network
 • Εμπειρία σε data center management και data governance
 • Εμπειρία σε εργαλεία Microsoft (NET Core, C#, AJAX, MVC, Javascript/Typescript) και επιθυμητά Java, σε Web Services και standards (JSON, XML, REST, SOAP) και Cloud υπηρεσίες
 • Καλή γνώση διαχείρισης Microsoft SQL Server, Αρχιτεκτονικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Multi-tier, SOA, Web)

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνεται ιδιωτικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης)
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα αναπτυσσόμενο τραπεζικό οργανισμό
Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.