Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

30/11/2023

Sales Representative

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας παραγωγής ελαστικών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσεως:

Sales Representative


Περιγραφή Θέσης

 • Επισκέψεις σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες με σκοπό την πώληση προϊόντων στον κλάδο του επαγγελματικού ελαστικού
 • Διαχείριση και υποστήριξη αιτημάτων των πελατών
 • Σύνταξη των οικονομικών προσφορών και είσπραξη από τους πελάτες
 • Άμεση συνεργασία με τα μέλη του back office για την αποτελεσματική διαχείριση των πελατών
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενεργειών για την επίτευξη των στόχων
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια για λογαριασμό της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ιδανικά τεχνικής κατεύθυνσης
 • 1-2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Καλές γνώσεις MS Excel
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.