Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

16/09/2022

Merchandiser Αργολίδα/Κορινθία

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΚΡΑΝΙΔΙ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η TALANTON Business Consulting & Marketing Services, Εταιρεία Ανάθεσης Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Δικτύων Πωλήσεων & Merchandising τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια και την Κύπρο, αναζητά να προσλάβει για λογαριασμό πελάτη πολυεθνικής εταιρείας MERCHANDISER για την ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας και την περιοχή της Κορινθίας (Merchandising, τοποθέτηση προϊόντων, facing, FIFO)


Καθήκοντα:
 • Έλεγχος Ελλείψεων και διαθέσιμου stock προϊόντος
 • Διασφάλιση της κατάλληλης εικόνας στα καταστήματα (merchandising)
 • Τοπόθετηση προϊόντων, Facing, FIFO
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού (προωθητικές ενέργειες, νέα προσόντα, τρόποι λανσαρίσματος)
 • Feedback & reporting σχετικά με την συνολική επίδοση και απόδοση της περιοχής ευθύνης

Απαραίτητα Προσόντα


Απαραίτητη προϋπηρεσία σε merchandising σε σημεία λιανικής.

Έδρα στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας.


Technical Skills:

 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών
 • Εξοικείωση με τα προϊόντα που θα πουλούν
 • Προϋπηρεσία στον κλάδο των πωλήσεων και του merchandising

Personal Skills:

 • Επιθυμητός τίτλος σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ)
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη και της εταιρεία μας
 • Επιθυμία για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση, γρήγορη εκμάθηση και αφομοίωση τεχνογνωσίας
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία και ευγένεια
 • Αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο και ασφαλιστικές καλύψεις
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο
 • Εταιρικό Κινητό
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση στον κλάδο υπηρεσιών
 • Δυνατότητες σύντομης εξέλιξης