Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

5/6/2024

Customer Support (Romanian language)

Τηλεφωνικές Υπηρεσίες

Πόλη ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσεως:

Customer Support (Romanian language)

Περιγραφή Θέσης:

 • Διαχείριση εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων
 • Διαχείριση αλληλογραφίας
 • Συντήρηση και επιβεβαίωση των στοιχείων της καρτέλας του πελάτη
 • Διεκπεραίωση αιτημάτων πελατών
 • Παροχή πληροφοριών και επεξηγήσεων σχετικά με προϊόντα και διαδικασίες

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ Υποψηφίου:
 • Απόφοιτοι Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχους ρόλους θα θεωρηθεί προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ευγένεια και πελατοκεντρική αντίληψη
 • Γνώση της Ρουμανικής γλώσσας και Αγγλικών
 • Καλή γνώση του Microsoft Office

Παροχές

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.