Είσοδος
30/08/2022

Υπεύθυνος Ποιότητας και Ελέγχου

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Παραγωγική μονάδα με ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδος, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Ποιότητας και ελέγχου.

Αρμοδιότητες:

 •  Διοίκηση προσωπικού άνω των 45 εργαζομένων
 •  Επίβλεψη και έλεγχος ποιότητας εργασιών
 •  Επίβλεψη και έλεγχος ποιότητας προϊόντων
 •  Επίβλεψη και έλεγχος Ασφάλειας εργαζόμενων
 •  Οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος υπευθύνων τμημάτων
 •  Έλεγχος τήρησης χρονοδιαγράμματος
 •  Βασικές γνώσεις διοίκησης & συγκολλήσεων
 •  Εφαρμογή κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο

Απαραίτητα Προσόντα

 •  Απαραίτητη προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα άνω των 10 ετών
 •  Υπεύθυνος για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών των προϊόντων
 •  Οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα για τον σωστό προγραμματισμό, την τήρηση και την σωστή εκτέλεση της παραγωγής
 •  Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογικής κατεύθυνσης θα εκτιμηθεί
 •  Θέληση για εργασία
 •  Να λειτουργεί με κανόνες
 •  Γνώση χειρισμού Η/Υ
 •  Επικοινωνιακές ικανότητες & Ομαδικό πνεύμα
 •  Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση & δυνατότητα σε βάρδιες
 •  Ευελιξία στο ωράριο εργασίας
 •  Γνώση MRP
 •  Γνώση κοστολόγησης
 •  Καλή γνώση αγγλικών

Παροχές

 •  Πλήρης απασχόληση
 •  Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 •  Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό & αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 •  Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση

Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

Σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας; Εγγραφείτε για να στείλετε το βιογραφικό σας στην εταιρεία.