Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

07/08/2022

Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής (Receptionist)

Τουρισμός - Ξενοδοχεία

Πόλη ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνικές Σχολές ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Το ξενοδοχείο Litus Oliva στο ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επιθυμεί να προσλάβει Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής (Receptionist)

Αρμοδιότητες:

Check - in & Check - out πελατών

Εξυπηρέτηση των πελατών και αντιμετώπιση με υπευθυνότητα των απαιτήσεων τους

Επιτήρηση εισόδου  του ξενοδοχείου

Απαραίτητα Προσόντα

Ευχάριστη προσωπικότητα

Ευγένεια, προθυμία για δουλειά

Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Πτυχίο τουριστικής σχολής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Θα συνεκτιμηθεί γνώση ρωσικής γλώσσας και επαγγελματική εμεπιρία

Παροχές

Ικανοποιητικές αποδοχές
Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη

Διαμονή σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Διατροφή 2 φορές την ημέρα