Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

13/12/2021

Βοηθός Λογιστή

Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση

Πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Ζητείται υπάλληλος πλήρους απασχόλησης για τη θέση του Βοηθού Λογιστή.

Σύντομη περιγραφή αρμοδιοτήτων:

  • Τήρηση απλογραφικών - διπλογραφικών βιβλίων (Γ κατηγορίας)
  • Έκδοση μισθοδοσίας

Απαραίτητα Προσόντα

  • Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο, θα εκτιμηθεί
  • Πτυχιούχος ΤΕΙ-ΑΕΙ με ειδίκευση στη λογιστική
  • Καλή γνώση υπολογισμού μισθοδοσίας εταιρειών
  • Γνώση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων γ' κατηγορίας
  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και internet
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση προγραμμάτων EPSILON NET