Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

20/2/2024

Υπάλληλοι Καταστήματος Λιανικής (Αεροδρόμιο)

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στο χώρο της Μόδας, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλοι Καταστήματος Λιανικής (Αεροδρόμιο)

Περιγραφή Θέσεων
 • Υποδοχή πελατών, διερεύνηση των αναγκών τους και παροχή προτάσεων βάσει των προϊόντων της εταιρείας
 • Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος
 • Επίτευξη στόχου πωλήσεων βάσει των πλάνων που έχει θέσει η εταιρεία
 • Τοποθέτηση και τακτοποίηση του εμπορεύματος εντός των χώρων του καταστήματος
 • Υποστηρικτικές διαδικασίες και εργασίες με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των χώρων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος/η Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις καταστήματος
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση και υπευθυνότητα
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και συνεχής εκπαίδευση
 • Κάρτα απεριορίστων διαδρομών ΜΜΜ
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.