Είσοδος
23/11/2022

Project Manager εκθεσιακών κατασκευών

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Μεγάλη εταιρεία εκθεσιακών κατασκευών αναζητά PROJECT MANAGER ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ για εργασία πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 •  Κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος εργασιών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό κατασκευής των έργων (εκθεσιακά περίπτερα ανά έκθεση)
 •  Διαμόρφωση, επεξεργασία και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος των έργων στο πεδίο, διασφαλίζοντας την εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του
 •  Οργάνωση και συντονισμός των ομάδων εργασίας και των εμπλεκόμενων στα έργα με βάση το πρόγραμμα εργασιών και τα εγκεκριμένα σχέδια
 •  Έλεγχος προόδου του έργου, υποβολή αναφορών, πιστοποιήσεις εργασιών, cost control
 •  Παρακολούθηση υπεργολάβων και έλεγχος εργασιών
 •  Επιμέλεια παραλαβής των υλικών κάθε έργου, αποξήλωσης των έργων και επαναπροώθησής τους.
 •  Διατήρηση άριστων επαγγελματικών-πελατειακών σχέσεων
 •  Διαρκής επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της Εταιρείας (κατασκευές, σχεδιασμός, πωλήσεις)

Απαραίτητα Προσόντα

 •  Πτυχίο ΤΕΙ τουλάχιστον. Επιθυμητή η κατεύθυνση τεχνικών έργων ή διακόσμησης.
 •  5ετής εμπειρία σε ανάλογη θέση. Επιθυμητή η εμπειρία σε εκθέσεις εξωτερικού.
 •  Άριστη γνώση προγραμμάτων διοίκησης έργων (MS Project ή άλλα)
 •  Άριστη γνώση προγραμμάτων MS OFFICE και επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 •  Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων λογιστικής διαχείρισης (ERP).

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 •  Οργανωτικό πνεύμα με στοιχεία ηγεσίας και δυνατότητα συντονισμού
 •  Επικοινωνιακή ικανότητα και άσκηση επιρροής
 •  Νοοτροπία και κουλτούρα εξυπηρέτησης
 •  Επαγωγική σκέψη και δράση
 •  Προσοχή στις λεπτομέρειες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 •  Διαχείριση κρίσεων με ταχύτητα και ευρηματικότητα
 •  Δυναμισμός, συνέπεια και επαγγελματισμός

Παροχές

 •  Θέση καριέρας και προοπτικής
 •  Σταθερές αποδοχές
 •  Εταιρικό κινητό

Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

Σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας; Εγγραφείτε για να στείλετε το βιογραφικό σας στην εταιρεία.