Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

18/5/2023

Τεχνικός Υποστήριξης Πωλήσεων

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Ο ΤΙΤΑΝ αναζητά Τεχνικό Υποστήριξης Πωλήσεων για τα έτοιμα ξηρά κονιάματα με βάση την περιοχή της Θεσσαλονίκης και γεωγραφική κάλυψη της αγοράς της Βόρειας Ελλάδας. Ο κύριος σκοπός του ρόλου είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις δραστηριότητες πωλήσεων ξηρών κονιαμάτων.

Αρμοδιότητες
 • Εκπαίδευση συνεργείων/εφαρμοστών στη χρήση των υλικών της INTERMIX – Διεξαγωγή σεμιναρίων προς το πελατολόγιο της εταιρίας
 • Τεχνική υποστήριξη πελατών σε συνεργασία με τον Επιθεωρητή Πωλήσεων της περιοχής
 • Επίλυση τεχνικών ζητημάτων, προβλημάτων και ανησυχιών των πελατών έγκαιρα και αποτελεσματικά
 • Δημιουργία ισχυρών και διαρκών σχέσεων με υφιστάμενους και νέους πελάτες/εφαρμοστές δομικών υλικών
 • Γνώση και συνεχής ενημέρωση για την κατασκευαστική δραστηριότητα της περιοχής ευθύνης, προσδιορίζοντας το μέγεθος και τις συνθήκες της αγοράς και τις ενέργειες των υφιστάμενων συνεργατών και των ανταγωνιστών
 • Επίσκεψη στους εφαρμοστές/συνεργεία και παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους
 • Ενημέρωση για τα προϊόντα του ανταγωνισμού και γνώση τρόπων και μεθόδων εφαρμογής τους
 • Λειτουργία σύμφωνα με τις πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας και περιβάλλοντος του ΤΙΤΑΝ
 • Δυνατότητα για ταξίδια στη Βόρεια Ελλάδα

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής Δομικών έργων / Εργοδηγών Δομικών Έργων επιθυμητό
 • Εμπειρία στη χρήση Δομικών Υλικών (γνώση σε εφαρμογές επιχρισμάτων, κτισιμάτων, θερμοπρόσοψης, τοποθέτησης πλακιδίων κλπ.)
 • Άριστη γνώση μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη χρήση δομικών υλικών (βιομηχανικών και παραδοσιακών)
 • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση και αντίληψη
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Γνώση εφαρμογών MS Office
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ο ΤΙΤΑΝ παρέχει ίσες ευκαιρίες στην εργασία απορρίπτοντας κάθε μορφής διάκριση. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα.