Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

3/3/2023

Βοηθός Λογιστηρίου

Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση

Πόλη ΣΚΥΔΡΑ | ΕΔΕΣΣΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Ζητείται Βοηθός Λογιστήριού για την Οικονομική Διεύθυνση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στο Ριζό Σκύδρας

Προφίλ Υποψηφίου/ας:

 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες ηγεσίας ομάδας.
 • Αναλυτική - Στρατηγική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, πνεύμα συνεργασίας.
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Απαραίτητη ελάχιστη 3ετής εμπειρία με ανάλογες αρμοδιότητες
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
 • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στην Αγγλική Γλώσσα
 • Γνώση σε θέματα φορολογικού, εργατικού χαρακτήρα
 • Άριστη γνώση Λογιστικών προγραμμάτων
 • Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και ΜS Office.
 • Εμπειρία σε θέματα τήρησης αποθήκης ελέγχου -συμφωνία -κοστολόγηση(προαιρετικά)

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Σταθερή εργασία σε ένα αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης