Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

23/05/2022

Maitre

Τουρισμός - Ξενοδοχεία

Πόλη ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Το ξενοδοχείο Konstantinos Palace κατηγορίας 5 αστέρων στην Κάρπαθο, αναζητά έμπειρο Maître.

Περιγραφή Εργασίας:
 • Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών
 • Διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη
 • Μεριμνά για την τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του ξενοδοχείου
 • Επίτευξη στόχων ( διασφάλιση των εσόδων / αύξηση των πωλήσεων / έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του)
 • Διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας
 • Μεριμνά της ορθή κατάσταση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του
 • Διαχείριση προμηθειών των χώρων εστίασης του ξενοδοχείου
 • Διασφάλιση θετικής ατμόσφαιρα μεταξύ των μελών της ομάδας
 • Έλεγχος της καθαριότητας του χώρου και των εργαζομένων σε αυτό
 • Έλεγχος τήρησης των προτύπων υγείας και ασφάλειας
 • Είναι υπεύθυνος για το πλάνο εργασίας του προσωπικού του τμήματος βάσει της κίνησης του ξενοδοχείου
 • Να συντονίζει και να καθοδηγεί την ομάδα του
 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού της ομάδας του

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ελάχιστη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 - 4 ετών σε παρόμοια θέση
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Windows , Internet)
 • Γνώσεις οργάνωσης αποθήκης/γνώσεις συστημάτων παραγγελιοληψίας
 • Γνώση χρήσης συσκευών P.O.S.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα

Παροχές

 • Διαμονή
 • Διατροφή
 • Πλήρης ασφάλιση
 • Μακροχρόνια συνεργασία