Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

25/05/2024

Προϊστάμενος Συντήρησης

Τουρισμός - Ξενοδοχεία

Πόλη ΧΑΝΙΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Αναζητούμε αξιόπιστο Υπεύθυνο Συντήρησης να επιθεωρεί όλες τις εγκαταστάσεις, να επισκευάζει και να συντηρεί τις λειτουργίες των εγκαταστάσεων της εταιρίας. Ευθύνεται για τη εξασφάλιση των καλύτερων φυσικών πόρων στους συναδέλφους, προκειμένου να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τα καθήκοντα τους. Ένας εξαιρετικός υπεύθυνος συντήρησης θα έχει πλήρη γνώση των υδραυλικών και ηλεκτρικών συστημάτων, ξυλουργικής και άλλων τεχνών. Θα λειτουργεί συμβουλευτικά σε όλες τις διεργασίες συντήρησης και τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις της εταιρίας είναι ιδιαίτερα φροντισμένες και επαρκείς για να υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Αναπτύσσει διαδικασίες συντήρησης και διασφάλισης εφαρμογής
 • Εκτελεί επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων για τον εντοπισμό και την επίλυση θεμάτων
 • Ελέγχει ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα των κτιρίων, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα
 • Οργανώνει και επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες επισκευής και εγκατάστασης
 • Κατανέμει εργασία και επιβλέπει το προσωπικό συντήρησης
 • Υπεύθυνος για το stock εξοπλισμού
 • Διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών
 • Διατηρεί βιβλίο καταγραφής συντήρησης και συντάσσει αναφορά καθημερινών δραστηριοτήτων
 • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Μόνιμη εργασία
 • Ασφάλιση
 • Διατροφή όταν το ξενοδοχείο είναι σε λειτουργία
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον