Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

30/08/2022

Υπάλληλος Γραφείου για μεγάλο πάροχο Ενέργειας

Τηλεφωνικές Υπηρεσίες

Πόλη ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την τηλεφωνική διαχείριση υφιστάμενων πελατών για λογαριασμό μεγάλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
  • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Παροχές

  • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
  • Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου, ανάλογη των αποτελεσμάτων
  • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης εντός του Ομίλου
  • Ολοκληρωμένη εισαγωγική εκπαίδευση και συστηματική υποστήριξη κατά τη διάρκεια προσαρμογής
  • Εύκολη πρόσβαση