Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

08/02/2023

Υπεύθυνος Παραγωγής

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΣΚΥΔΡΑ | ΕΔΕΣΣΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Ζητείται Υπεύθυνος Παραγωγής για την κάλυψη θέσης σε βιομηχανία τροφίμων στην περιοχή της Σκύδρας του ν. Πέλλας.

Ρόλος & Απαιτήσεις

 • Εκτέλεση προγραμματισμού παραγωγής
 • Επίβλεψη και οργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών
 • Παρακολούθηση και αναφορά προτύπων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία
 • Προσδιορισμός, εισήγηση και υλοποίηση δράσεων για συνεχή βελτίωση στους τομείς ευθύνης
 • Υποστήριξη της εφαρμογής των πιστοποιημένων συστημάτων ποιότητας
 • Υποστήριξη του διευθυντή παραγωγής σε θέματα παραγωγής

Απαραίτητα Προσόντα

 • BSc / MSc στην Επιστήμη Τροφίμων / Διοίκηση Παραγωγής / Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή σχετικό πεδίο
 • Εμπειρία στο περιβάλλον παρασκευής τροφίμων
 • Εμπειρία και καλή κατανόηση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη μεταποίηση σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων
 • Βασική κατανόηση της βασικής μηχανικής και λειτουργίας μηχανών
 • Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας με ικανότητα διαλειτουργικής αλληλεπίδρασης με όλα τα επίπεδα οργάνωσης
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες με την ευελιξία να εμπνέουν και να επηρεάζουν την ομάδα για να οδηγήσουν σε αποτελέσματα
 • Ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα
 • Καλή κατανόηση των συστημάτων ERP
 • Δεξιότητες διαχείρισης έργου

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση