Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

21/01/2021

Καθηγητές/τριες Επιστήμης ΥΛΙΚΩΝ & Επιστημών της ΤΕΧΝΗΣ

Εκπαίδευση

Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Απασχόληση Μερική απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ αναζητά Αποφοίτους:

1. Επιστήμης Υλικών
2. Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης

Απαραίτητα Προσόντα

*Προπτυχιακός τίτλος σπουδών
*Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες .
*Επαγγελματική συμπεριφορά.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-Γνώση ξένης γλώσσας
-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
-Γνώσεις χρήσης Η/Υ 

Παροχές

Μισθός/Ασφάλιση Μερικής Απασχόλησης