Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

27/09/2022

Junior mySQL database engineer

Πληροφορική - Προγραμματιστές

Πόλη ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) λειτουργεί, συντηρεί και αναπτύσσει το δίκτυο διανομής της χώρας, όπου συνδέονται οι καταναλωτές και οι σταθμοί παραγωγής με σημείο σύνδεσης στο επίπεδο της χαμηλής/μέσης τάσης. Ο ΔΕΔΔΗΕ διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο ενεργειακών δεδομένων -κατά βάση παραγόμενης/καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας- με βάση τα οποία πραγματοποιείται η εκκαθάριση των συνδεόμενων χρηστών στο δίκτυο διανομής της χώρας.

Η Συνεργειακή, υποστηρίζοντας τον ΔΕΔΔΗΕ στον κομβικό του ρόλο στον ενεργειακό κλάδο της χώρας, βρίσκεται σε αναζήτηση junior mySQL database engineer, που θα απασχοληθεί με τα ακόλουθα:

Περιγραφή αντικειμένου
• Διαχείριση βάσεων δεδομένων, με χρήση SQL. Data mining, συγκέντρωση, απεικόνιση και παραγωγή αναφορών σχετικών με μετρητικά δεδομένα ηλεκτρικής ενέργειας και αιτήματα προμηθευτών αναφορικά με τους πελάτες τους.
• Διαρκής προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ στις εκάστοτε απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου (π.χ. παραμετροποίηση με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές χρέωσης/πίστωσης).
• Υποστήριξη εκκαθάρισης αγοράς ηλεκτρισμού, π.χ. μέσω ανάπτυξης modules ελέγχων ορθότητας των ενεργειακών δεδομένων και των αποτελεσμάτων τιμολόγησης.

Διάρκεια
1 έτος (με προοπτική επέκτασης)  

Απαραίτητα Προσόντα

- Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ) ή πτυχίο θετικών επιστημών (ΑΕΙ) ή πτυχίο πληροφορικής (ΤΕΙ)
- Άριστη γνώση SQL
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θετικά θα ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία σχετική με:
- Διαχείριση βάσεων δεδομένων (ιδανικά SQL servers)
- Το πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Παροχές

• Ανταγωνιστικές αμοιβές
• Προοπτική επέκτασης της συνεργασίας
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας