Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

07/10/2022

Οικονομολόγος Μελετητής

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Ζητείται Στέλεχος (θα προτιμηθεί με εμπειρία) για θέση Συμβούλου Διαχείρισης Υποβολών & Παρακολούθησης Επιδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ , Αναπτυξιακός Νόμος, LEADER και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κτλ).

Αρμοδιότητες:

  • Σύνταξη και υποβολή επιδοτούμενων κρατικών προγραμμάτων
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Βussiness Plans), Μελετών Βιωσιμότητας, Σκοπιμότητας

Απαραίτητα Προσόντα

  • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση