Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

08/12/2022

External Sales Expert

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Ζητείται External Sales Expert από συμβουλευτική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας.

Αρμοδιότητες:

 • Εξεύρεση νέων πελατών στην αγορά και αποτελεσματική επικοινωνία των παροχών και των υπηρεσιών προς τον πελάτη, σύμφωνα με τις ανάγκες του
 • Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και εμπειρίας πελάτη
 • Επίτευξη στόχου πωλήσεων
 • Συνεχής παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού και εντοπισμός νέων ευκαιριών ανάπτυξης πωλήσεων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΙΕΚ,ΤΕΙ, ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως εξωτερικός πωλητής και ειδικότερα σε Β2Β πωλήσεις.
 • Εμπειρία στις τηλεπικοινωνίες θα ληφθεί υπόψιν.
 • Γνώση Η/Υ και επιθυμητή η γνώση MS Office
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με ικανότητα διαπραγμάτευσης.
 • Εστίαση στην επίτευξη στόχων και όρεξη για εξέλιξη στο χώρο των πωλήσεων.
 • Πελατοκεντρική αντίληψη.
 • Οργανωτικές δεξιότητες.
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου

Παροχές

 • Συνεχής εκπαίδευση σε προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ενέργειας
 • Μισθός και bonus με κάλυψη μηναίων στόχων πωλήσεων
 • Κινητό τηλέφωνο και μεταφορικό μέσο