Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

15/3/2023

Μηχανικός (Απόφοιτος Πολυτεχνείου)

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα, αναζητά για την στελέχωση των γραφείων της στη Θεσσαλονίκη Μηχανικό απόφοιτο πολυτεχνικής σχολής.

Αντικείμενο Εργασίας

  • Εκπόνηση τεχνικών ή/και αναπτυξιακών μελετών
  • Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης φορέων του δημόσιου τομέα στους τομείς των αστικών αναπλάσεων, περιβάλλοντος, κλπ.
  • Προεκτίμηση αμοιβών μελετών

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνικής Σχολής (Αρχιτέκτων, Τοπογράφος, Χωροτάκτης - Πολεοδόμος Μηχανικός)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης ή της πολεοδομίας, ή του χωρικού σχεδιασμού, ή σε παρεμφερές πεδίο
  • Γνώση και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων (G.I.S., Autocad)
  • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε διαχείριση έργων/προγραμμάτων με φορείς του Δημόσιου ή/και ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά Προσόντα

  • Κριτική ικανότητα, αντίληψη, συνέπεια
  • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας