Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

18/08/2022

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΔΙΑΒΑΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός από εταιρεία ανακύκλωσης.

Παροχές

  • Μισθός
  • Ασφάλιση