Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

26/07/2022

Service Pool Bar / Beach Bar

Τουρισμός - Ξενοδοχεία

Πόλη NEA MOYΔANIA | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνικές Σχολές ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Η εταιρεία «Πόρτες Μέλαθρον ΑΕ», ιδιοκτήτρια των ξενοδοχείων Pomegranate Wellness Spa Hotel (5*) & Potidea Palace Hotel (4*), στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής, ενόψει της καλοκαιρινής σαιζόν, αναζητά να προσλάβει


Άτομα για service Pool Bar / Beach Bar

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ανάλογη προϋπηρεσία σε πολυτελή ξενοδοχεία 4* ή 5*.
 • Κατοχή πτυχίου Τουριστικής Σχολής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν (Γερμανικά, Ρώσικα, Ιταλικά, Γαλλικά).
 • Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα.
 • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας.
 • Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.
 • Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Παροχές

 • Άριστες συνθήκες και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Διαμονή για τους μη διαμένοντες στην περιοχή.
 • Πλήρης Διατροφή 3 φορές την ημέρα.
 • Μεταφορά με υπηρεσιακό λεωφορείο από και προς χώρο εργασίας .
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.


Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.