Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

26/01/2022

Οδηγός-Αποθηκάριος

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Επώνυμη εταιρεία κατεψυγμένης ζύμης, ζητά να καλύψει την θέση Οδηγού - Αποθηκάριου  με τις εξής αρμοδιότητες:

- Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
- Συλλογή τακτοποίηση & μεταφορά προϊόντων εντός της αποθήκης
- Οργάνωση αποθήκης και βοηθητικές εργασίες
- Παραλαβή και αποστολή προιόντων
- Μεταφορά προιόντων στα καταστήματα των πελατών μας

Απαραίτητα προσόντα:

Κάτοχος διπλώματος Γ΄ Κατηγορίας & ΠΕΥ

Παροχές:

- Ικανοποιητικό Πακέτο αποδοχών
- Μισθός & Bonus
- Γρήγορη εξέλιξη