Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

26/11/2021

Πωλητές/ριες – 2 θέσεις - παράταση αιτήσεων/συνεντεύξεων

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Εταιρία στα Ιωάννινα, λόγω της συνεχόμενης ανάπτυξης της, ενδιαφέρεται να στελεχώσει άμεσα τις θέσεις που έχουν προκύψει στο τμήμα πωλήσεων, με 2 νεαρά άτομα ανεξαρτήτως φύλου.

Απαραίτητα Προσόντα

Ιδανικοί υποψήφιοι είναι:

• Άτομα άμεσα διαθέσιμα για ξεκίνημα
• Με σχετική εμπειρία σε πωλήσεις
• Τελειόφοιτοι/Απόφοιτοι Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης θα προτιμηθούν
• Επιθυμητή η γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
• Ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματευτική ευελιξία

Παροχές

Από την εταιρία προσφέρονται:

• Διαρκής εκπαίδευση και εμπλουτισμός καθηκόντων για όσους το επιθυμούν
• Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
• Παραγωγικό περιβάλλον όπου όλα τα άτομα αμείβονται αξιοκρατικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση αποστέλλοντας το πλήρες βιογραφικό τους.

Οι υποψήφιοι με θετική αξιολόγηση στο βιογραφικό τους θα λάβουν τηλεφώνημα από την γραμματεία της εταιρείας για να ορίσουν ραντεβού για συνέντευξη.

Η διαδικασία διέπεται από απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Λόγω του μεγάλου όγκου των βιογραφικών που λάβαμε, δίνεται παράταση στην περίοδο συνεντεύξεων μέχρι 11/12/2021, με παράλληλο άνοιγμα αιτήσεων για όσους δεν πρόλαβαν την προηγούμενη προθεσμία.