Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

14/11/2022

Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι.)

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η ΔΕΛΤΑ-ΠΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε, εταιρία παραγωγής και εμπορίας Μηχανολογικού Εξοπλισμού με έδρα την ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό (Α.Ε.Ι) για το τεχνικό της τμήμα.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (Α.E.I) (Ιδανικά κατασκευαστικού ή ενεργειακού τομέα)
  • Γνώση προγραμμάτων σχεδίασης (Solidworks και Αutocad)
  • Microsoft Office
  • Συνέπεια και επαγγελματισμός
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους)

Παροχές

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Δυναμικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
  • Κλίμα συνεργασίας και υποστήριξης