Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

20/5/2024

Υπεύθυνος Αποθήκης / Warehouse Manager

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Η εταιρεία «KALLAS INCORPORATION Α.Ε.», μια από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρείες στην Ελλάδα με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων, αναζητά ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ WAREHOUSE MANAGER επί πλήρη απασχόληση σε πενθήμερη βάση για την στελέχωση του υποκαταστήματος της στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας και ειδικότερα:

Υπεύθυνος Αποθήκης / Warehouse Manager

Κύρια καθήκοντα:

 • Οργάνωση, συντονισμός και διεκπεραίωση των εργασιών της αποθήκης , όπως παραλαβές- παραγγελίες (picking/packing), ταξινόμηση και αποθήκευση εμπορευμάτων, οργάνωση διανομής εμπορευμάτων, διαχείριση επιστροφών και λοιπές βοηθητικές εργασίες στο πλαίσιο λειτουργίας της αποθήκης
 • Παρακολούθηση της ποσότητας, των αποθεμάτων, του κόστους και της αποτελεσματικότητας της μετακίνησης και της αποθήκευσης των εμπορευμάτων
 • Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών για να μειωθούν οι χρόνοι παράδοσης
 • Δημιουργία πλάνου φορτώσεων με σκοπό να βελτιστοποιηθεί ο όγκος μεταφοράς, ενώ ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ζημιάς του εμπορεύματος
 • Επίλυση τυχόν προβλημάτων ή παραπόνων
 • Κατανομή και διαχείριση των πόρων του προσωπικού σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργασιών
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση των εργαζομένων της αποθήκης
 • Επίβλεψη των δραστηριοτήτων στην αποθήκη
 • Έλεγχος παραλαβής και αποστολής εμπορευμάτων στον προκαθορισμένο χρόνο
 • Συντονισμός των παραγγελιών και προγραμματισμός των αποστολών (ημερομηνίες και τρόπος παραγγελίας)
 • Οργάνωση απογραφών και υποστηρικτικές εργασίες

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένη αποθήκη με χρήση RF SCANNERS
 • Γνώση εφαρμογών ERP, WMS & Microsoft Office επιθυμητή
 • Γνώση αγγλικών επιθυμητή
 • Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, εργατικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:
 • Μόνιμη και πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με πρόσθετες παροχές
 • Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με πλήρη κάλυψη βάσει εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας