Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα
12/7/2024

Στέλεχος διαχείρισης και παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών MSc

Περιγραφή

Η θέσης εργασίας αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ (2021 – 2027) Έργων, κυρίως του Δημόσιου Τομέα. Γνώσεις και εμπειρία στην υλοποίηση ή/και στη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς βάσει του Ν.4412/2016 θα θεωρηθεί σημαντικό, επιπλέον, προσόν. Ακόμη θα εκτιμηθεί θετικά και η εμπειρία σε έργα Ενισχύσεις Επιχειρήσεων, Αναπτυξιακός Νόμος (κρατικών ενισχύσεων).

Ο κατάλληλος υποψήφιος, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ομάδας Σχεδιασμού, διαχείρισης και Παρακολούθησης Εθνικών Έργων.

Αρμοδιότητες Θέσης Εργασίας:

 • Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση Έργων.
 • Υποστήριξη στη διαδικασία προετοιμασίας προσφορών για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.
 • Συντονισμός και οργάνωση ολιγομελούς ομάδας.

Απαραίτητα Προσόντα

Απαιτούμενες Προϋποθέσεις:
 • Πτυχίο ΑΕΙ/Πολυτεχνείου. Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση ή στη διαχείριση έργων θα θεωρηθεί, επιπλέον, προσόν.
 • Κατ’ ελάχιστον πενταετής εμπειρία στην προετοιμασία, ή παρακολούθηση ή υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Εμπειρία στη διαχείριση και στον συντονισμό ομάδων.
Απαραίτητες Δεξιότητες:
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα ομαδικής συνεργασίας.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
 • Διάθεση για εμπλοκή σε νέα πεδία γνώσης.
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Παροχές

Παροχές – Συνθήκες Εργασίας:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Ευκαιρία για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον.
 • Άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, που ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και τη συνεχή μάθηση.
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη.

Η θέση αφορά την έδρα της επιχείρησης, στην Αθήνα.

Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

Σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας; Εγγραφείτε για να στείλετε το βιογραφικό σας στην εταιρεία.