Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

30/08/2022

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΒΕΡΟΙΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Ζητείται ηλεκτρολόγος για εργασία σε εργοστάσιο ανακλυκλωσης πλαστικού στη περιοχή της Βέροιας.