Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

16/08/2022

Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | ΚΙΛΚΙΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνικές Σχολές ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις στους Κάτω Απόστολους Κιλκίς, Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.


Κύριες αρμοδιότητες:

 •  Εκτελεί προγραμματισμένες εργασίες προληπτικής και περιοδικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου, ελέγχοντας πάντα τα χορηγούμενα ανταλλακτικά.
 • Ελέγχει τις μηχανές για να εντοπίσει τυχόν τεχνικά προβλήματα, προτείνοντας και εφαρμόζοντας λύσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους.
 • Συνεργάζεται με τους εργοδηγούς για την προετοιμασία των γραμμών παραγωγής σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Τεχνικής σχολής κατεύθυνσης Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας
 • Προϋπηρεσία >2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες σε πενθήμερη βάση
 • Ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών σχεδίων, κρίνεται απαραίτητη
 • Καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ
 • Επιθυμητή η εμπειρία στη χρήση λογισμικού προληπτικής συντήρησης
 • Βασικές γνώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, θα εκτιμηθούν
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Παροχές

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό, δυναμικό και ευέλικτο πακέτο αποδοχών
 • Δωρεάν μετακίνηση από και προς την Θεσσαλονίκη με την χρήση εταιρικού λεωφορείου αλλά και δυνατότητα χορήγησης εταιρικού αυτοκινήτου
 • Χιλιομετρική αποζημίωση υπό προϋποθέσεις
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Πρόσθετη δωρεάν ιδιωτική ασφάλιση
 • Δυναμικό, σύγχρονο, ανθρώπινο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη