Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

01/08/2022

Προσωπική Βοηθός - Γραμματέας (απαραίτητη γνώση Ιταλικών)

Γραμματειακή Υποστήριξη - Υπάλληλοι Γραφείου

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η θέση αφορά την υποστήριξη επιχειρηματία, με μεγάλο εύρος επιχειρηματικών και κοινωνικών υποχρεώσεων και ενασχολιών σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Αγγλία. Η ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της θέσης και της πολυπλοκότητας της εργασίας, θα ανταμειφθεί με ένα πολύ καλό πακέτο αμοιβών. Αποστείλατε σύντομο, περιεκτικό CV αναφέροντας σε points τα έμφυτα και επίκτητα δια των σπουδών σας προσόντα, αλλά και γνώσεις και αποκτηθείσα εμπειρία προς εναλασσόμενες (multitasking) πλευρές εργασίας.

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση, συντονισμός και έλεγχος της ατζέντας του CEO
 • Διοργάνωση των εσωτερικών και εξωτερικών συναντήσεων του CEO
 • Παροχή εκτελεστικής και διοικητικής υποστήριξης στον CEO
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς για την διεκπεραίωση εταιρικών ζητημάτων και θεμάτων
 • Διοργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών του CEO
 • Παρακολούθηση και ανταπόκριση στις εισερχόμενες επικοινωνίες στο γραφείο του CEO
 • Σύνταξη εκθέσεων και παρουσιάσεων υψηλής ποιότητας

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Διαθεσιμότητα σε ταξίδια (απαιτείται)

Απαραίτητα Προσόντα

Εμπειρία & γνώσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ /TEI, ή αντίστοιχα Ιταλίας Οικονομικών σπουδών ή νομική ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Παρεμφερές απαραίτητο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση Αγγλικών, Ιταλικών και Ελληνικών απαραίτητη (προφορική & γραπτή επικοινωνία)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office,Word, Excel, PowerPoint)
 • Άριστη γνώση διεκπεραίωσης εργασιών αλλά και διακίνησης στην Ιταλία.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης & διαχείρισης χρόνου
 • Άνεση στην επικοινωνία
 • Διάθεση συνεργασίας & ομαδικότητα
 • Αναλυτική ικανότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ευελιξία & προσαρμοστικότητα
 • Εχεμύθεια & διακριτικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ευχάριστος χαρακτήρας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Υψηλές επιδόσεις σε Ευταξία και Συνέπεια
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επικοινωνίας με άτομα υψηλού προφίλ
 • Άριστη χρήση ελληνικής, ιταλικής και αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β΄κατηγορίας - ΙΧ

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της L-IT SECURITY, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.