Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

12/10/2022

Μηχανικός Εργοταξίου

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Ζητείται Μηχανικός Εργοταξίου με πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ), από την εταιρεία ΓΑΙΩΕΡΓΑ Η.Ε. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα ανάπτυξης έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει δίπλωμα οδήγησης ΄Β κατηγορίας.

Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικές αποδοχές, σύμβαση αορίστου χρόνου, διαμονή, διατροφή καθώς και περιβάλλον εργασίας που διέπεται από ομαδικότητα και αρμονική συνεργασία.