Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

06/10/2022

Marketing Executive

Marketing - Διαφήμιση - Επικοινωνία

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Η εταιρεία Haircare αναζητά να προσλάβει Marketing Executive για πλήρη απασχόληση

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιάζει και προτείνει κατάλληλες στρατηγικές Marketing, καθώς και το προς έγκριση ετήσιο Marketing Plan της Εταιρείας
 • Ανάλυση απόδοσης των διαφημιστικών ενεργειών και προτάσεις βελτιστοποίησης
 • Δημιουργία και παρουσίαση report σε τακτική βάση
 • Οργανώνει και επιβλέπει τις εκστρατείες επικοινωνίας, εκθέσεων και διαφημιστικών εκδηλώσεων
 • Διεξάγει έρευνες αγοράς και ανάλυσης για την αξιολόγηση των τάσεων, της αναγνωσιμότητας της εταιρία καθώς και των επιχειρήσεων ανταγωνισμού
 • Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και όλα τα Social media, που συμμετέχει η εταιρεία
 • Υλοποιεί όλες τις καμπάνιες/προωθητικές ενέργειες σε πελάτες και συνεργάτες
 • Ικανότητα παρουσίασης και προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων
 • Οργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια και Εταιρικές εκδηλώσεις
 • Μεριμνά για όλες τις προμήθειες των υλικών Marketing
 • Συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Πωλήσεων τις Εταιρείας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα και ευελιξία

Απαραίτητα Προσόντα

Προσόντα:
 • Πτυχίο / Μεταπτυχιακό σε σε Επικοινωνία / Marketing ή παρεμφερές αντικείμενο σπουδών
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο (ιδανικά Διαφημιστική/ ecommerce περιβάλλον)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Ικανότητα σε συγγραφή κειμένων
 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα ορισμού προτεραιοτήτων και εκτέλεσης εργασιών σε στενά χρονικά περιθώρια

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Συνεχής εκπαίδευση στο αντικείμενο των προϊόντων και τις υπηρεσίες
 • Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας