Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

12/08/2022

Προϊστάμενος κέντρων συσκευασίας

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΒΙΠΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, 25 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η ELVIAL SA, με πυλώνες ανάπτυξης την τεχνολογική πρωτοπορία, το απαράμιλλο design και την πελατοκεντρική φιλοσοφία ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή αγορά διέλασης αλουμινίου και αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου για περισσότερο από 30 χρόνια.


Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενος Κέντρων Συσκευασίας


Ο ρόλος αναφέρεται στον Διευθυντή Παραγωγής με βασικό σκοπό τη διοίκηση των κέντρων συσκευασίας.

 • Διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων ευθύνης
 • Διασφαλίζει την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος παραγωγής και τη βέλτιστη και ασφαλή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Δίνει έμφαση στην πιστή εφαρμογή των διαδικασιών/προδιαγραφών
 • Συμπληρώνει, αξιολογεί τα δεδομένα της παραγωγής (KPIs, τεχνικά προβλήματα, αναφορές τμήματος) & προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας
 • Δημιουργεί το πρόγραμμα εργασίας του τμήματος και διασφαλίζει την τήρηση και την εύρυθμη λειτουργία του
 • Συμμετέχει ενεργά καταθέτοντας τις προτάσεις του για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων και θεμάτων διαχείρισης που προκύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία των γραμμών παραγωγής
 • Καταθέτει προτάσεις με στόχο την μείωση πηγών κόστους
 • Αναλύει τις παρατηρήσεις των πελατών και προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες με στόχο την διαρκή βελτίωση της ποιότητας
 • Εκπαιδεύει διαρκώς τους εργαζομένους των τμημάτων ευθύνης του

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα Παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Επαγγελματική εμπειρία 3 ετών σε θέση προϊσταμένου παραγωγικού τμήματος θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Διοίκηση ομάδων & επίτευξη στόχων με αποδεδειγμένα επιτυχή αποτελέσματα
 • Στόχευση στην επίλυση προβλημάτων, ικανότητα διαχείρισης ομάδων, λήψη αποφάσεων
 • Άριστη γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ολοκληρωμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης
 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Μεταφορά προσωπικού με εταιρικά λεωφορεία