Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

22/10/2021

Διευθυντής Πωλήσεων

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία Νέων Τεχνολογιών στο Κολωνάκι αναζητά άτομα για να στελεχώσει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων.

Περιγραφή Θέσης

 • Αναγνωρίζει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε πελάτες του ιδιωτικού τομέα
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει, δημιουργεί και εκτελεί τις δραστηριότητες των πωλήσεων α) ερευνώντας τις ανάγκες και ζητήσεις των πελατών και β) οργανώνοντας / συμμετέχοντας σε συναντήσεις με πελάτες, επιχειρηματικές αποστολές και άλλες δραστηριότητες
 • Ετοιμάζει και διαχειρίζεται τις προσφορές, προτάσεις, συμβόλαια για παλαιούς και νέους πελάτες
 • Διατηρεί τους ήδη υπάρχοντες πελάτες και αναπτύσσει νέους
 • Ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία των προσφερομένων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Project Managers
 • Προχωρεί σε επικοινωνία και άλλες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών
 • Συνεργασία με το τμήμα μάρκετινγκ για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ
 • Εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ καλύπτονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, όγκο πωλήσεων και χρονοδιαγράμματα
 • Διατηρεί και ανανεώνει βάση δεδομένων πελατολογίου και επεξεργάζεται μετρικές με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης των πωλήσεων για τον τομέα που είναι υπεύθυνος/η
 • Εκπαιδεύει τους πελάτες σε θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες της εταιρείας
 • Με βάση έρευνες αγοράς και μελέτη του ανταγωνισμού δημιουργεί νέα πλάνα για το άνοιγμα σε στοχευμένες ιδέες
 • Συμμετέχει ενεργά, καταθέτει προτάσεις σε συναντήσεις και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο business plan της εταιρείας, εταιρικό προγραμματισμό
 • Συμμετέχει σε εκθέσεις και συνέδρια
 • Αν απαιτείται, προτείνει βελτιώσεις σε υπηρεσίες / προϊόντα με βάση την πληροφόρηση και τα σχόλια από τους πελάτες
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την κάλυψη των αναγκών του κάθε πελάτη

Απαραίτητα Προσόντα

Βασικά Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή I.T.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής γλώσσας
 • Άπταιστη γνώση Αγγλικών
 • Χειρισμός MS Office

Άλλα Προσόντα

 • Τεχνικές πωλήσεων 
 • Πρωτοβουλία
 • Επικοινωνία - Καλές διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ενεργητικότητα 
 • Ομαδικότητα
 • Ωριμότητα
 • Διαχείριση χρόνου

Παροχές

 • Θέση πλήρους απασχόλησης
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθός και bonus)