Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

03/11/2023

Βοηθός Χειριστή Μηχανών Παραγωγής

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΘΗΒΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Η LMW αναζητά έναν Βοηθό Χειριστή Μηχανών Παραγωγής, εκ μέρους ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών, με έδρα τη Θήβα.

Αρμοδιότητες:

 • Λειτουργία μηχανημάτων παραγωγής
 • Έλεγχος παραγώμενων προϊόντων
 • Εκτέλεση γενικών καθηκόντων
 • Καθαριότητα και ευταξία χώρου παραγωγής
 • Εφαρμογή και συμμόρφωση βάσει των οδηγιών παραγωγής
 • Τήρηση των διαδικασιών που διέπουν τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας της εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απαραίτητη η κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου
 • Επιθυμητή η κατοχή πτυχίου Τεχνικής Σχολής
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Συνέπεια & υπευθυνότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και σύγχρονο περιβάλλον, καθώς και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.