Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

14/09/2022

Τεχνικός Ιατρικών Εργαστηριακών Οργάνων

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικών Εργαστηριακών Οργάνων με έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητά Συνεργάτη για την στελέχωση του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης.

Αρμοδιότητες:

Ο Συνεργάτης θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη Βιοχημικών, Αιματολογικών, Ανοσολογικών Αναλυτών και λοιπών εργαστηριακών οργάνων.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Οργάνων ή σχετικής Κατεύθυνσης
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. με εμπειρία οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώση εφαρμογών MS Office
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου lower
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Γνώσεις στον έλεγχο και επισκευή ηλεκτρονικών πλακετών.
 • Γνώσεις στον έλεγχο και επισκευή ηλεκτρολογικών συσκευών
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση (επιθυμητή)

Παροχές

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Πρόσθετο πακέτο ασφάλισης ζωής και υγείας.
 • Πενθήμερη εργασία συνεχούς ωραρίου