Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

11/08/2022

Τεχνίτες Υδραυλικοί και βοηθοί

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνικές Σχολές ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Η Τεχνική/Κατασκευαστική εταιρία ΤΕΚΗΜ Α.Ε αναζητεί Τεχνίτες Υδραυλικούς και βοηθούς για εργασία πλήρους απασχόλησης σε εργοτάξια της Αττικής.