Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

22/05/2024

IT Technician - Vincci EverEden Beach Resort

Τουρισμός - Ξενοδοχεία

Πόλη ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

We are seeking a seasonal IT Technician to join our team at Vincci EverEden Beach Resort. The ideal candidate will have experience in supporting and maintaining the resort's information system, ensuring seamless operations to enhance the guest experience.

Key Responsibilities:
 • Provide technical support to all resort staff for IT-related issues.
 • Maintain and troubleshoot the resort's computer systems, networks, and software applications.
 • Install and configure computer hardware, software, and peripherals as needed.
 • Monitor and maintain security measures for the resort's IT infrastructure.
 • Assist in the development and implementation of IT policies and procedures.
 • Keep accurate records of IT inventory and equipment maintenance.
 • Stay updated on emerging technologies and recommend upgrades or improvements as necessary.
Qualifications:
 • Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, or related field preferred.
 • Proven experience as an IT Technician or similar role.
 • Strong knowledge of computer systems, networks, and software applications.
 • Excellent problem-solving and communication skills.
 • Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.
 • Relevant certifications (e.g., CompTIA A+, Microsoft Certified IT Professional) a plus.

Benefits: 

 • Competitive remuneration package.
 • Opportunities for career advancement within Vincci Hoteles.
 • Employee discounts on resort amenities.
 • Supportive work environment with opportunities for learning and development.
 • Accommodation.