Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

12/08/2022

Οδηγός Β' - Γ' - Ε' Κατηγορίας

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΣΙΝΔΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Βιοτεχνία Παραγωγής Χημικών Προϊόντων ζητά οδηγό φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων, με άδεια για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), για τη μεταφορά χύδην και συσκευασμένων υγρών και στερεών χημικών προϊόντων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (βαλκανικές χώρες). 

Απαραίτητα Προσόντα

  • Δίπλωμα οδήγησης για κατηγορίες : Β,Γ, Ε​
  • ADR πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγού για κλάσεις : Δεξαμενές 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9
  • Μακροχρόνια εμπειρία στην αποθήκευση και διακίνηση χημικών ή πετρελαιοειδών προϊόντων
  • Αγγλικά: καλό επίπεδο σε προφορικό και γραπτό λόγο 

Παροχές

  • Μισθός ανάλογος προσόντων και εμπειρίας
  • Εργασία κατά βάση πενθήμερη και οχτάωρη. Περιστασιακή υπερωριακή και εκτός έδρας απασχόληση, με επιπλέον αποδοχές
  • Καλές συνθήκες εργασίες και κλίμα μεταξύ συναδέλφων
  • Έξοδα κίνησης
  • Άμεση πρόσληψη