Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

16/02/2024

Βοηθός Γεωπόνος / Τεχνολόγος Τροφίμων

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΑΘΗΝΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να εντάξει στο
δυναμικό της για πλήρη απασχόληση:

Βοηθός Γεωπόνος / Τεχνολόγος Τροφίμων

Αρμοδιότητες:

 • Αναπτύσσει, συντονίζει και διατηρεί τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000), Περιβάλλοντος (ISO 14001), Υγείας και Ασφάλειας (ISO 45001).
 • Επιβλέπει την εφαρμογή και τήρηση των Διαδικασιών, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000), Περιβάλλοντος (ISO 14001), Υγείας και Ασφάλειας (ISO 45001).
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται και τηρείται όλη η Κείμενη Νομοθεσία για την Ασφάλεια Τροφίμων, την Ποιότητα, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και το Περιβάλλον
 • Οργανώνει και υλοποιεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες & ενέργειες με τους αρμόδιους Φορείς Πιστοποίησης
 • Διενεργεί Εσωτερικές Επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα Πρότυπα & τις Πολιτικές της Εταιρείας
 • Ελέγχει, ανασκοπεί και εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές Προμηθευτών
 • Συντάσσει, αναθεωρεί και επικαιροποιεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων και τις Επισημάνσεις των προϊόντων της Εταιρείας
 • Παρακολουθεί, διερευνά και συντάσσει αναφορές για τη Διαχείριση Παραπόνων των καταναλωτών.
 • Επικοινωνία & επιθεώρηση προμηθευτών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονίας, Χημείας, Χημικού Μηχανικού ή συναφούς κλάδου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ασφάλεια Τροφίμων ή τη Διαχείριση Ποιότητας, θα θεωρηθεί προσόν
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στη Βιομηχανία Τροφίμων
 • Βαθιά γνώση της Κείμενης Νομοθεσίας σε Ασφάλεια Τροφίμων, σε Περιβαλλοντική Διαχείριση, σε Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, και των αντίστοιχων Προτύπων
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα εστίασης στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • Προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης προβλημάτων
 • Δίπλωμα Οδήγησης και μεταφορικό μέσο
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολύ πρωινό ωράριο

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό μισθό & επιπλέον παροχές
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον