Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

03/01/2023

Υπεύθυνος Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας & Ποιοτικού Ελέγχου

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΣΚΥΔΡΑ | ΕΔΕΣΣΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

• Ζητείται Υπεύθυνος Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας & Ποιοτικού Ελέγχου

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη, αναθεώρηση, εφαρμογή και αναβάθμιση αρχών ποιότητας στη μονάδα παραγωγής
 • Διατήρηση και βελτίωση πιστοποιημένων συστημάτων ποιότητας (ISO – BRC κλπ)
 • Διατήρηση και ανάπτυξη ισχυρού προγράμματος ασφάλειας τροφίμων
 • Έλεγχος ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας
 • Οργάνωση και καθοδήγηση της ομάδας HACCP
 • Παρακολούθηση και βελτίωση δεικτών ποιότητας
 • Αναγνώριση, συντονισμός και παρακολούθηση διορθωτικών-προληπτικών ενεργειών και προτάσεων βελτίωσης ποιότητας
 • Παρακολούθηση Νομοθεσίας τροφίμων και ανάπτυξη στοιχείων επισήμανσης προϊόντων
 • Οργάνωση και εκτέλεση εσωτερικών και εξωτερικών (προμηθευτών) επιθεωρήσεων ποιότητας
 • Εφαρμογή κανονισμών ασφάλειας τροφίμων

Απαραίτητα Προσόντα

 • BSc/MSc σε Επιστήμη/Τεχνολογία Τροφίμων ή σε σχετικό αντικείμενο
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα τροφίμων
 • Εμπειρία και καλή κατανόηση των προκλήσεων που σχετίζονται με την επεξεργασία σε σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια
 • Διαθέσιμες γνώσεις και εμπειρία σε Συστήματα Ποιότητας (ISO-BRC)
 • Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας με ικανότητα διαλειτουργικής αλληλεπίδρασης με όλα τα επίπεδα οργάνωσης
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες με την ευελιξία να εμπνέουν και να επηρεάζουν την ομάδα για να οδηγήσουν σε αποτελέσματα
 • Ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα
 • Δεξιότητες διαχείρισης έργου

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση