Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

19/2/2021

Γεωπόνος Πωλητής Αγροτικών Εφοδίων

Αγροτικά

Πόλη ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΕΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η εταιρία AGROHELLAS A.E., ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Γεωπόνου Πωλητή αγροτικών εφοδίων με περιοχή ευθύνης το Νομό Σερρών

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχιούχος Γεωπονίας ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής)
• Εργασιακή εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση πωλήσεων
• Γνώση της αγοράς αγροεφοδίων
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
• Επιθυμητή η γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP)
• Κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας
• Δυναμική και δραστήρια προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και διαπραγματεύσεων
• Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Απαραίτητα Προσόντα

Περιγραφή καθηκόντων:


• Διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων
• Προετοιμασία οικονομικών προσφορών για τις ανάγκες πωλήσεων
• Επικοινωνία με πελάτες και υποστήριξη προϊόντων
• Διερεύνηση των αναγκών των πελατών για προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων
• Συμμετοχή στη διαμόρφωση της στρατηγικής πωλήσεων
• Εφαρμογή πλάνου για επίτευξη στόχων με τον συνδυασμό των παραπάνω

Παροχές

Η εταιρία προσφέρει:• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Bonus Επίτευξης Στόχων
• Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, φορητού Η/Υ και κινητού τηλεφώνου
• Κάλυψη εξόδων κίνησης και ραντεβού
• Δυνατότητα εξέλιξης
• Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα στελέχη

Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα.
Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail : hr@agrohellas.com