Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

18/10/2022

Στέλεχος τμήματος διοικητικής υποστήριξης

Γραμματειακή Υποστήριξη - Υπάλληλοι Γραφείου

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ (https://www.exyppsamaras.gr) μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Συμβούλων Ποιότητας & Ασφάλειας Εργασίας, μέλος του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί για την περιοχή της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στέλεχος πλήρους απασχόλησης στο τμήμα αναθέσεων Τεχνικού Ασφαλείας - Γιατρού Εργασίας

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη συμβάσεων με πελάτες & συνεργάτες
 • Διαχείριση αναθέσεων Τεχνικού Ασφαλείας – Γιατρού Εργασίας
 • Διαχείριση αιτημάτων πελατών - συνεργατών
 • Τήρηση εταιρικών διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία του τμήματος

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης – Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο ή τμήμα συμβάσεων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office και ERP συστημάτων (Ευχέρεια στη χρήση Softone θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα, κριτική σκέψη
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Παροχές

 • Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων
 • Προοπτικές εξέλιξης