Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

07/06/2023

Χειριστής Μηχανών Παραγωγής

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Πολύ μεγάλη Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στις πρώτες ύλες για απορρυπαντικά, με πολυετή παρουσία από το 1974 αναζητά υπαλλήλους Εργοστασίου Παραγωγής στα Οινόφυτα.

Σου αρέσει να ελέγχεις την ποιότητα των πρώτων υλών, να επιβλέπεις την ομαλή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και να ανιχνεύεις πιθανές βλάβες;

Τότε η θέση του Χειριστή Μηχανών Παραγωγής είναι για σένα, κάνε την αίτηση σου ΤΩΡΑ!

O Χειριστής Μηχανών Εργοστασίου Παραγωγής είναι υπεύθυνος:

 • Εκτελεί ομαλά το πρόγραμμα παραγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες παραγωγής και τις προδιαγραφές ποιότητας
 • Χειρίζεται ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της μονάδας
 • Διεξάγει ελέγχους ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας
 • Προλαμβάνει και ανιχνεύει πιθανές βλάβες στον εξοπλισμό της μονάδας
 • Συμμετέχει στην διαδικασία συνεχούς βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας
 • Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα Προσόντα

Ο Χειριστής Μηχανών Εργοστασίου Παραγωγής θα πρέπει να κατέχει:
 • Τίτλο σπουδών ΙΕΚ/ΠΑΛ τεχνικής κατεύθυνσης
 • Βασική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση Υπολογιστών
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ευγένεια
 • Ευελιξία
 • Ομαδικό πνεύμα

Παροχές

Η εταιρεία παρέχει στον Χειριστή Μηχανών Εργοστασίου Παραγωγής :
 • Μόνιμη συνεργασία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
#Jobsengineering #bluecollars

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.