Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

29/06/2022

Βοηθοί Σχεδιαστών - Assistant Designers

Εκπαίδευση

Πόλη ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Ζητούνται Πτυχιούχοι από ΕΜΠ/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ ειδικοτήτων: Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Βιομηχανικών Σχεδιαστών, Γραφιστικής, Τοπογράφων ή συναφούς πεδίου για να εργαστούν ως Βοηθοί Σχεδιαστών - Assistant Designers εντός της αίθουσας διδασκαλίας.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο: ΕΜΠ / ΑΣΠΑΙΤΕ / ΑΕΙ
  • MSc: Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
  • Εργασιακή εμπειρία: Σε λογισμικά 3D & Rendering ή / και Γραφιστικής, τουλάχιστον 2-3 έτη.
  • Porfolio: Απαραίτητο.
  • Συστατικές Επιστολές: Απαραίτητο.

Παροχές

  • Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
  • Δυνατότητα εργασίας 5 ημερών ή 4 ημερών εργασίας.
  • Δωρεάν παροχή κατάρτισης "Upskilling" σε λογισμικά σχεδίασης, γραφιστικής κτλ.
  • Δωρεάν τα κόστη πιστοποιήσεων σε περίπτωση πιστοποίησης.