ΕΙΣΟΔΟΣ

NUNTIUS | Θέσεις Εργασίας

NUNTIUS

Έδρα ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 11-25
| ΚλάδοςΧρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Ιστοσελίδαwww.nuntiusbrokers.com

Η NUNTIUS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ είναι μια ανεξάρτητη εταιρία παροχής χρηματιστηριακών και επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τόσο στην αγορά αξιών όσο και στην αγορά παραγώγων.

Iδρύθηκε το 1991 από τον κ. Αλέξανδρο Μωραϊτάκη που μεταφέρει τη μακρόχρονη τραπεζική εμπειρία του από το 1967 & τη χρηματιστηριακή διεθνή & ελληνική εμπειρία του από το 1980 σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες.

Η NUNTIUS έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως σε όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα (σε συνεργασία με κορυφαίες διεθνείς τράπεζες). Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες ακόμη και σε 24ωρη βάση για ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα και αγορές και πρόσβαση σε αυτές στους πελάτες της μέσω φωνής ή/και μέσω του internet.